logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 34 Ngày sinh (kết)

Dự đoán hôm nay là ngày Raenisa sinh.
Nhờ chúc phúc của Ifron, lần sinh nở này không quá khó khăn.
Hoà

Thank you

Support the author to bring you wonderful storiesCost 35 diamonds

Balance: 0 Diamond ∣ 0 Points


Book Comment (317)

 • avatar
  anhktay

  hay

  2h

    0
 • avatar
  Lth Chăn'n

  truyện rất hay mọi người nên đọc thử

  10d

    0
 • avatar
  Linh Nguyn

  hay

  15d

    0
 • View All

End

Recommendations for you