logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 32 Quá khứ

Ifron không hoà nhập được với người làng mình.
Ký ức đầu tiên của hắn chính là những ánh mắt lạnh lùn

Thank you

Support the author to bring you wonderful storiesCost 30 diamonds

Balance: 0 Diamond ∣ 0 Points


Book Comment (317)

 • avatar
  anhktay

  hay

  12h

    0
 • avatar
  Lth Chăn'n

  truyện rất hay mọi người nên đọc thử

  10d

    0
 • avatar
  Linh Nguyn

  hay

  15d

    0
 • View All

Related Chapters

Latest Chapters